• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG
alt Grudzień 2010r
W Święto Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia /środa/ o g. 12,00
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zebraliśmy się
w kościele, aby w Godzinie Łaski prosić o potrzebne łaski dla
nas i bliźnich.Z historii tej modlitwy: 8 grudnia – to Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1854 roku Papież Pius IX ogłosił
dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Matka Boża objawiając się
pielęgniarce Pierinie Gilli we Włoszech w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia 8 XII 1947 roku powiedziała „Życzę sobie, aby mnie wzywano
i czczono jako Maryję Różę duchowną, Matkę Kościoła. – Życzę sobie – aby każdego roku w dn. 8 XII w południe od godziny 12 do 13 obchodzono uroczyście Godzinę Łask - dla całego świata. Była to więc pierwsza Godzina Łaski. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus okaże swoje niezmierzone Miłosierdzie, jeśli dobrzy ludzie będą modlić się za swoich bliźnich.
Moim życzeniem jest, aby ta Godzina Łaski została rozpowszechniona, żeby cały świat się o niej dowiedział, wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Podczas drugiego objawienia Matka Boża wyjaśniła Gilli znaczenie trzech róż.
a. Biała róża - oznacza ducha modlitwy
b. Czerwona róża - ducha pokuty i gotowości do ofiar
c. Żółta róża - oznacza ducha wynagrodzenia Bogu za grzechy.
Modliliśmy się wspólnie i indywidualnie w ciszy i skupieniu a na zakończenie otrzymaliśmy z rąk kapłana ks. Eugeniusza Spalonego FDP błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Legion Maryi
Prezydium MB Gwiazda Ewangelizacji.

alt Każdego roku w pierwszą niedzielę stycznia Wspólnota
Różańcowa spotyka się na uroczyste Spotkanie Opłatkowe.
W tym roku było podobnie – 2. stycznia 2011 roku
o godzinie 15.00 – s. Zofia Kucharczyk rozpoczęła zebranie,
a ks. Stefan Szczygielski FDP pobłogosławił opłatki, wspólnie
pomodliliśmy się i złożyliśmy sobie życzenia.
Następnie była AGAPA – herbata, kawa, ciasta własnych wypieków
i śpiew kolęd.
Po spotkaniu udaliśmy się na nabożeństwo ku czci Miłosierdzia
Bożego. Zdjęcia ze spotkania w galerii.
Hanna Wysocka-Kudła
alt Wizytę duszpasterską zwaną „kolędą” rozpoczynamy od
najbliższej środy 29 grudnia. Plan kolędy znajdziemy w
zakładce OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.


alt
KOCHANI PARAFIANIE MOI

Czas Świąt Bożego Narodzenia, który przeżywamy to szczególny okres w roku liturgicznym Kościoła. To czas radości z przyjścia na świat Bożego Syna, radości z wkroczenia Boga w nasze ziemskie niedole i troski, aby je uświęcić i przebóstwić. Do Uroczystości Przyjścia Pana Jezusa przygotowywaliśmy się przez cały Adwent. Szczególny charakter miały cztery niedziele Adwentowe podkreślające tęsknotę za Zbawicielem, który ma uwolnić nas z naszych zniewoleń, złych przyzwyczajeń i grzechów. Wreszcie to oczekiwanie ma nas przygotować na ostateczne nasze spotkanie z Panem na końcu naszej ziemskiej pielgrzymki. Każdego powszedniego dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w porannej Mszy św. Roratniej, odprawianej tradycyjnie przed wschodem słońca i rozpoczynającej się w ciemności symbolizującej mroki nocy naszego życia przed oświetleniem ich „Słońcem z wysoka” i Jasnością, którą jest sam Jezus Chrystus. Punktem kulminacyjnym Adwentowego czuwania były rekolekcje święte, prze które w tym roku przeprowadził nas Ks. Marek Chrzanowski. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to dobro, które zasiewał w naszych sercach jak ziarno rzucane na żyzną glebę z nadzieją obfitego plonu.
Niechaj te wszystkie wydarzenia Adwentu wraz z naszymi osobistymi postanowieniami i umartwieniami – teraz – począwszy od Uroczystości Bożego Narodzenia przyniosą błogosławione owoce.
Pragnę w imieniu własnym oraz moich współbraci Księży Orionistów a także Sióstr Orionistek i Pasterek złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe. Niechaj Pan Jezus Nowonarodzony błogosławi wszystkim, którzy z tęsknotą oczekiwali na Jego przyjście. Niech Jezus rodzi się w sercu każdego z nas, w naszych rodzinach, wspólnotach zakonnych i wszędzie tam gdzie Opatrzność Boża nas posyła. Miejmy odwagę świadczyć o Jego miłości wobec wszystkich napotkanych na drodze naszego życia.
Wyrażam również moją ogromną wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym najbiedniejsze rodziny naszej parafii otrzymały wsparcie na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Dziękuję w ich imieniu wszystkim sponsorom, przyjaciołom i ofiarodawcom, tym którzy przygotowywali paczki na święta, przynosili produkty żywnościowe i wszelkie inne podarki, a także składali ofiary i talony dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia, aby godnie przeżyć święta. Szczególnie dziękuję w imieniu obdarowanych dzieci, które nie zawsze rozumieją, że nie stać ich rodziców na takie przygotowanie do świąt jakie może czynią ich znajomi i sąsiedzi. Daliście im moi kochani parafianie z pewnością dużo radości okazując swoją hojność i dzieląc się tym co macie.
Dziękuję Paniom z Caritas naszej parafii, przez ręce których przeszły te wszystkie podarki i paczki, aby mogły dotrzeć do adresatów. Dziękuję za ich trud przygotowania wigilii i paczek dla biednych zrzeszonych w naszej Caritas. Dziękuję za ich całoroczną pracę i posługę, za czuwanie nad aulą Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Z serca dziękuję wszystkim wspólnotom i grupom naszej parafii, dyrekcjom szkół i przedszkoli a także organizacjom i firmom naszego miasta, którzy przysłali do nas życzenia Bożonarodzeniowe oraz zapraszali do wspólnego dzielenia się opłatkiem i przeżywania wigilii.
Dziękuję również moim współbraciom kapłanom za ich posługę przy ołtarzu i w konfesjonale w czasie liturii adwentowych i rekolekcji świętych.
Niechaj wszystkim dzięki którym te święta możemy przeżywać, milej, cieplej i w atmosferze miłości z serca błogosławi nowonarodzony Jezus. Życzę prawdziwej, głębokiej radości i pokoju płynących z przyjścia Pana. Otwórzmy się na te dary, które niesie z sobą Jezus w Tajemnicy Betlejemskiej Nocy. Niechaj wydają one błogosławione owoce w całym naszym życiu i posługiwaniu wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas stawia, aby czynić dobro.

Na święta Bożego Narodzenia, na Nowy 2011 rok z serca wszystkim błogosławię.

Ks. Jacek Pawlicki FDP
proboszcz
alt W poniedziałek odbyło się spotkanie opłatkowe dla młodzieży
gimnazjalnej, przygotowującej się dobierzmowania, połączone
z krótkim nabożeństwem Słowa Bożego prowadzonym przez ks. Mariusza Chmielewskiego.
Zaś na środowej rannej Mszy św. zakończyliśmy tegoroczne roraty
dla dzieci, połaczone z rozdaniem słodkich upominków dla
najgorliwszych uczestników.
Zdjęcia w galerii.