altWinien być zgłoszony na trzy miesiące przed planowanym terminem w kancelarii parafialnej. Nauki dla narzeczonych przed ślubem odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 w salce dolnego kościoła (trzy cykle nauk na rok - po wcześniejszym ich ogłoszeniu). Spotkania indywidualne w poradni rodzinnej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z panią Anną Lewczuk (tel. 22 786-36-85). Skupienie dla narzeczonych odbywa się po zakończeniu kursu przedmałżeńskiego w terminie wyznaczonym przez kapłana prowadzącego kurs.