Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej - Patronki Dobrej Śmierci zostało zawiązane w naszej parafii 29 stycznia 2004 r. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 działało na terenie całego kraju wielu zelatorów Apostolstwa Dobrej Śmierci. Okres wojny i czasy rządów komunistycznych w Polsce sprawiły, że wszystkie stowarzyszenia religijne, a więc także Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, przestały działać.

Grupy parafialne, które istnieją w naszej parafii wnoszą dużo dobra do Rodziny Parafialnej. Każda z tych grup ma swoją specyfikę, ale łączy je wspólny cel: służba Bogu, Kościołowi i bliźniemu.