Wspólnota Kościoła Domowego

Ruch Domowego Kościoła powstał w oparciu o założenia Ruchu Światło - Życie. Celem ruchu jest tworzenie dojrzałych chrześcijańskich rodzin. Drogą do tego jest formacja małżonków. Wspólnoty rodzinne, zwane kręgami (każdy krąg składa się z kilku małżeństw), spotykają się regularnie na rozważaniu Pisma św. i dzieleniu się doświadczeniami życia rodzinnego. Ponadto każdy z małżonków dba na co dzień o pogłębianie swojej wiary.

Szczegółowe informacje dotyczące Wspólnoty Kościoła Domowego i przynależenia do niej, można uzyskać u opiekuna duchowego - ks. Stefana Szczygielskiego.