• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2018 Roku

22 stycznia 2018 Poniedziałek od godz. 15.30

ul. Błońska (4 księży)

Al. Armii Krajowej 60 (1 ksiądz)

23 stycznia 2018 Wtorek od godz. 15.30

ul. Złota (2 księży)

ul. Lwowska (2 księży)

Al. Armii Krajowej 62 (1 ksiądz)

24 stycznia 2018 Środa od godz. 15.30

ul. Żwirki i Wigury (1 ksiądz)

ul. Kopernika (2 księży)

Al. Armii Krajowej 30 (1 ksiądz)

25 stycznia 2018 Czwartek od godz. 15.30

ul. Batorego (2 księży)

ul. Tulipanowa i ul. Dzielna (1 ksiądz)

ul. Laskowa 4a (1 ksiądz)

26 stycznia 2018 Piątek od godz. 15.30

ul. Lubelska i ul. Ludowa (2 księży)

ul. Radzymińska i ul. Szkolna (1 ksiądz)

ul. Dąbrowskiej i ul. Popularna (1 ksiądz)

ul. Emilii Plater, ul. Kilińskiego i ul. Bohaterów Westerplatte (1 ksiądz)

ul. Kobyłkowska 20 (1 ksiądz)

27 stycznia 2018 Sobota od godz. 10.00

ul. Nowa Wieś, ul. Jesienna i ul. Zimowa (6 księży)

29 stycznia 2018 Poniedziałek od godz. 15.30

ul. Tęczowa, ul. Wołyńska (2 księży)

ul. Widok (2 księży)

ul. Sasina 2 (1 ksiądz)

30 stycznia 2018 Wtorek od godz. 15.30

ul. Chodkiewicza (1 ksiądz)

ul. Jasna, ul. i Piwna (1 ksiądz)

ul. Bajeczna (1 ksiądz)

ul. Kraszewska, ul. Białostocka, ul. Lazurowa (1 ksiądz)

ul. Sasina 10 (1 ksiądz)

31 stycznia 2018 Środa od godz. 15.30

ul. Sławkowska i ul. Nowosławkowska (3 księży)

ul. Kobyłkowska 22 (1 ksiądz)

1 lutego 2018 Czwartek od godz. 15.30

ul. Gdyńska (3 księży)

ul. Kobyłkowska 24 (1 ksiądz)

3 lutego 2018 Sobota od godz. 10.00

ul. Głowackiego (5 księży)

5 lutego 2018 Poniedziałek od godz. 15.30

Al. Armii Krajowej numery nieparzyste (5 księży)

ul. Kobyłkowska 26 (1 ksiądz)

6 lutego 2018 Wtorek od godz. 15.30

Al. Armii Krajowej numery parzyste (3 księży)

ul. Narcyzowa i ul. Jaśminowa (1 ksiądz)

ul. Zgoda (1 ksiądz)

ul. Kobyłkowska 28 (1 ksiądz)

7 lutego 2018 Środa od godz. 15.30

ul. Bratnia (1 ksiądz)

ul. Suwalska (1 ksiądz)

ul. Żeromskiego (1 ksiądz)

ul. Mazowiecka, ul. Rzeszowska i ul. Chełmska (1 ksiądz)

ul. Kobyłkowska 30 (1 ksiądz)

8 lutego 2018 Czwartek od godz. 15.30

ul. Przeskok (1 ksiądz)

ul. Kobyłkowska 17 (2 księży)

ul. Kobyłkowska 19 (2 księży)

9 lutego 2018 Piątek od godz. 15.30

Al. Armii Krajowej 64 blok 11 (2 księży)

Al. Armii Krajowej 64 blok 12 (2 księży)

Al. Armii Krajowej 64 A (2 księży)

10 lutego 2018 Sobota od godz. 15.30

ul. Kobyłkowska 32 (1 ksiądz)

ul. Piłsudskiego 7/11 (2 księży)

KOLĘDA NA ZAPROSZENIE INDYWIDUALNE

Dnia 8 grudnia 2017 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Papież Franciszek przyjął rezygnację Abpa Henryka Hosera z urzędu Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na wiek. W związku z tym, Biskup Koadiutor Romuald Kamiński staje się od tej chwili Biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ingres do katedry warszawsko-praskiej odbędzie się 20 stycznia 2018 roku (sobota) o godzinie 11.00. Polecajmy naszym modlitwom osobę Arcybiskupa Seniora Henryka Hosera, dziękując Bogu za jego posługę w naszej Diecezji oraz osobę Biskupa Romualda Kamińskiego, naszego nowego Pasterza, aby Bóg strzegł Go i prowadził.

Komunikat Abp. Henryka Hosera SAC ws. mianowania bp. Romualda Kamińskiego koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej

Drodzy Diecezjanie,

14 września 2017 r.  Papież Franciszek mianował biskupem koadiutorem naszej diecezji Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej. Będzie on wspomagał mnie w zarządzaniu diecezją, do czasu mojego przejścia na emeryturę.

Pod koniec listopada tego roku, skończę 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego złożę na ręce Papieża rezygnację z pełnionego urzędu pasterza diecezji. Po przyjęciu mojej rezygnacji przez Stolicę Apostolską biskup koadiutor automatycznie, z mocy prawa, stanie się biskupem diecezji Warszawsko-Praskiej.

W imieniu duchowieństwa i wszystkich wiernych pragnę wyrazić radość z nominacji Biskupa Romualda Kamińskiego na mojego następcę.

Ksiądz Biskup zna naszą diecezję, gdyż przez 13 lat pracował na stanowisku kanclerza kurii Warszawsko-Praskiej i dał się poznać jako kapłan gorliwy, życzliwy i kompetentny. Oddany w służbie Bogu, ludziom i Kościołowi. Jego powrót do Warszawy zapewnia harmonijne przekazanie pasterzowania diecezją.

Zachęcam wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji naszego Kościoła lokalnego oraz jego pasterzy. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Bp Romuald Kamiński biskupem koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej
14 września 2017 roku
http://diecezja.waw.pl/plik.php?name=27342.jpg&size=c2x 2x, http://diecezja.waw.pl/plik.php?name=27342.jpg&size=c3x 3x" style="margin:0px;image-rendering:optimizeQuality;display:inline-block;max-width:100%">

14 września 2017 toku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Nuncjatura Apostolska ogłosiła decyzję Stolicy Apostolskiej: Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Romualda Kamińskiego biskupem koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej, zwalniając go jednocześnie z funkcji biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej i ze stolicy tytularnej Agunta.

Jego Ekscelencja Romuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 w Janówce. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 roku z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego. Jest magistrem teologii w zakresie patrologii.

W latach 1981-1983 pracował w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, skąd powołano go do posługi Administratora Domu Arcybiskupów Warszawskich i referenta w Sekretariacie Prymasa Polski. Te funkcje, wraz z posługą kapelana Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa pełnił do 1992 roku.

W 1992 roku, po utworzeniu Diecezji Warszawsko-Praskiej został kanclerzem Kurii biskupiej nowopowstałej Diecezji. Wchodził w skład kolegium konsultorów i rady kapłańskiej. W 1998 roku został podniesiony do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

8 czerwca 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji Ełckiej. Konsekrację biskupią przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Kowalczyka, biskupa Jerzego Mazura oraz biskupa Kazimierza Romaniukia 23 czerwca 2005 roku w Katedrze Ełckiej. Jako motto posługi biskupiej wybrał słowa Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski Bp. Romuald przewodniczył Zespołowi ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, był delegatem ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów oraz członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

Ks. Abp. Henryk Hoser oraz władze samorządowe Wołomina zapraszają na Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne, które odbędą się niedzielę 27-go sierpnia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.30 Mszą św. Dziękczynną.