• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

PROGRAM NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ W KOPII OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO –

PARAFIA św. Józefa Robotnika – 4-5 MARCA 2018 r.

 • 18.00 – Maryjne nabożeństwo oczekiwania (prowadzi ks. Paweł Żelichowski)
 • 18.45 – Uroczysta procesja przed bramę kościoła, na miejsce przybycia Obrazu Matki Bożej
 • 19.00 – Powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (dzwony biją ok. 1 minuty); następnie nabożeństwo i Msza św. powitania pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Marka

            Czuwanie

 • 21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzi o. Kustosz
 • 21.30 – Nabożeństwo Różańcowe – Żywy Różaniec – ks. Stefan Szczygielski
 • 22.00 - Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary - ks. Michał Miś
 • 23.00 – Nabożeństwo dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, pracującej, studiującej - Ks. Paweł Żelichowski i wspólnota Odnowy w Duchu św.
 • 24.00 – Pasterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania) celebrowana przez kapłanów pochodzących z naszej parafii (animacja muzyczna – Kościół Domowy)
 • 1.00 – 6.00 – czuwanie wiernych, animowane przez poszczególne grupy i wspólnoty parafialne

1.00 -2.00 – osiedle Nowa Wieś

2.00 – 3.00 – osiedle Sławek

3.00 - 4.00 – osiedle Wołominek

4.00 – 5.00 – osiedle Nafta

5.00 – 6.00 – osiedle Kobyłkowska

 • 6.00 – 15.00  

  • 6.00 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP – ks. Michał Kamiński
  • 7.00 - Msza św. parafialna z kazaniem Maryjnym – ks. Paweł Żelichowski
  • 8.00 – 10.00 - modlitwa w ciszy
  • 10.00 - Msza św. dla starszych i chorych oraz niepełnosprawnych – o. Kustosz
  • 12.00 – Anioł Pański – ks. Stefan Szczygielski
  • 12.15 – modlitwa Różańcowa – prowadzą Koła Różańcowe – ks. Stefan Szczygielski
  • 13.00 – 15.00 – modlitwa w ciszy
  • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Michał Miś i Orioński Ruch Świecki
  • 15.30 – 16.00 – modlitwę uwielbienia Boga w N.M.P. – ks. Michał Kamiński i wolontariusze z Hospicjum
 • 16.00 – Nabożeństwo zakończenia – ks. Paweł Żelichowski
 • 16.30 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii (przewodniczy Ksiądz Proboszcz)
 1. MISJE ŚWIĘTE
 2. W PARAFII ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁOMINIE
 3. 25 lutego - 2 marca 2018 r.
 4. Prowadzi Ks. Karol Milewski - SCJ 
 5. NIEDZIELA – 25 lutego

Miłość - Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan (Iz 54,10).

7.00     - dorośli

8.30     - dorośli

10.00   - młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

11.30   - dzieci

13.00   - dorośli

17.15   - Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

18.00   - dorośli

PONIEDZIAŁEK – 26 lutego

Grzech - Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  - Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   - Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych 

 19.00.  - Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

WTOREK – 27 lutego

Odkupienie -Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17) 

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    - Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  - Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   - Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

19.00.  - Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

ŚRODA – 28 lutego

Wiara -  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawieniem. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia (Rz 10, 9-10). 

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    - Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    - Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  - Msza św. dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   - Msza św. dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej - Nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie

CZWARTEK – 1 marca

Duch św. -  Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.00 - 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia

 16.00   - Msza św. z nauką misyjną dla chorych, starszych i niepełnosprawnych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej - Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

PIĄTEK – 2 marca

Kościół -  Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba (1Kor 10, 17).

7.00    - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

9.00 - 13.00 - Misyjne nawiedzenie chorych w domach

 16.30   - Droga Krzyżowa dla dzieci

 17.15   - Droga Krzyżowa dla dorosłych

 18.00   - Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej - Nabożeństwo Poświęcenia Krzyża Misyjnego

SPOWIEDŹ: poniedziałek, wtorek i środa

W czwartek 8 lutego w godzinie miłosierdzia odszedł od nas do wieczności ks. Czesław Józef Kuciński FDP. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 12 lutego 2018 r. o godz. 13.00 pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Solarczyka. Od godz. 11.30 będzie można pożegnać ks. Czesława w kaplicy dolnego kościoła.  Ciało naszego współbrata spocznie na wołomińskim cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Dnia 8 grudnia 2017 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Papież Franciszek przyjął rezygnację Abpa Henryka Hosera z urzędu Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na wiek. W związku z tym, Biskup Koadiutor Romuald Kamiński staje się od tej chwili Biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ingres do katedry warszawsko-praskiej odbędzie się 20 stycznia 2018 roku (sobota) o godzinie 11.00. Polecajmy naszym modlitwom osobę Arcybiskupa Seniora Henryka Hosera, dziękując Bogu za jego posługę w naszej Diecezji oraz osobę Biskupa Romualda Kamińskiego, naszego nowego Pasterza, aby Bóg strzegł Go i prowadził.

Komunikat Abp. Henryka Hosera SAC ws. mianowania bp. Romualda Kamińskiego koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej

Drodzy Diecezjanie,

14 września 2017 r.  Papież Franciszek mianował biskupem koadiutorem naszej diecezji Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej. Będzie on wspomagał mnie w zarządzaniu diecezją, do czasu mojego przejścia na emeryturę.

Pod koniec listopada tego roku, skończę 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego złożę na ręce Papieża rezygnację z pełnionego urzędu pasterza diecezji. Po przyjęciu mojej rezygnacji przez Stolicę Apostolską biskup koadiutor automatycznie, z mocy prawa, stanie się biskupem diecezji Warszawsko-Praskiej.

W imieniu duchowieństwa i wszystkich wiernych pragnę wyrazić radość z nominacji Biskupa Romualda Kamińskiego na mojego następcę.

Ksiądz Biskup zna naszą diecezję, gdyż przez 13 lat pracował na stanowisku kanclerza kurii Warszawsko-Praskiej i dał się poznać jako kapłan gorliwy, życzliwy i kompetentny. Oddany w służbie Bogu, ludziom i Kościołowi. Jego powrót do Warszawy zapewnia harmonijne przekazanie pasterzowania diecezją.

Zachęcam wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji naszego Kościoła lokalnego oraz jego pasterzy. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski